Ardystio Ymarfer Grŵp

GWEITHREDU Ardystio yn falch o gyhoeddi ein Ardystio Ymarfer Grŵp newydd.

Mae'r cwrs ardystio ar werth am $ 99.95 am gyfnod cyfyngedig.


Bydd Ardystiad Ffitrwydd Grŵp GWEITHREDU yn paratoi hyfforddwyr i arwain dosbarthiadau ffitrwydd grŵp diogel ac effeithiol. Byddwn yn trafod strategaethau i helpu i wneud eich dosbarthiadau ffitrwydd yn arbennig a sut i ysgogi ac ysbrydoli mewn lleoliad grŵp.

Pynciau yn cynnwys:
opsiynau Hunangyflogaeth
-Sut I roi fformatau dosbarth a chyfuniadau dosbarth at ei gilydd yn wahanol
hanfodion -y at addysgu a ciwio
dewis -Music a thempo
materion -Safety a chyfreithiol
Poblogaethau -Special
-Group Ystyriaethau a disgwyliadau hyfforddwr ffitrwydd
-Sut I wneud eich ddisgleirio dosbarth

Ar ôl mynd heibio i'r arholiad byddwch yn ennill y Ardystio Ymarfer Grŵp a 0.6 UCC tuag at eich ailardystiad GWEITHREDU CPT.

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu gan Ardystio GWEITHREDU. credydau cwrs yn berthnasol i ofynion ailardystiad categori A. Gweler y canllaw-ardystio am fanylion.

Pris rheolaidd: $ 149.95


Pris gwerthu: $ 99.95