Ardystiad Maeth Uwch

Bydd Ardystiad Maeth Uwch ACTION yn rhoi dealltwriaeth fwy trylwyr i hyfforddwyr personol o faeth ac yn caniatáu iddynt gymhwyso cysyniadau allweddol i chwaraeon ac ymarfer corff. Rhoddir sylw i argymhellion ar gyfer cleientiaid sy'n colli pwysau ac athletwyr.

Pynciau yn cynnwys:

  • Argymhellion ar gyfer faint o brotein, carbohydrad a braster sydd yn neiet person a sut mae'r dadansoddiad hwn yn newid yn dibynnu ar nodau cleient.
  • Sut mae dewisiadau maethol ac amseru cyn-gystadleuaeth, cystadleuaeth ac adferiad yn effeithio ar berfformiad cleient.
  • Pa atchwanegiadau sy'n ddiogel ac yn effeithiol yn seiliedig ar ymchwil a beth yw'r pryderon a'r sgîl-effeithiau
  • Y newidiadau maethol allweddol y dylai cleientiaid colli pwysau eu gwneud.
  • Sut y gall cysyniadau maethol arwain at reoli straen yn well, imiwnedd a chwsg.
  • Anghenion maethol athletwyr sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon penodol.

Fformat y cwrs yw darlith fideo, canllaw astudio y gellir ei lawrlwytho ac arholiad cwrs.

Ar ôl pasio'r arholiad byddwch yn ennill yr Ardystiad Maeth Uwch a 0.8 CEUs tuag at eich ardystiad ACTION CPT.

Darperir y cwrs hwn gan ACTION Certification. Mae credydau cwrs yn berthnasol i ofynion categori A. Gweler y canllaw ail-ardystio am fanylion.


Pris rheolaidd: $ 149.95
Gwerthu Price: $ 99.95Ennill 0.8 CEU. Sylwch fod y cwrs hwn wedi'i gynnwys yn y Cynllun Platinwm ACTION. Dylai aelodau cynllun platinwm gysylltu â chymorth i gael cymorth i gofrestru ar y cwrs hwn.

Mae'r cwrs hwn yn defnyddio Maeth Chwaraeon: O'r Lab i'r Gegin gan Asker Jeukendrup fel y gwerslyfr. Nid yw'r gwerslyfr wedi'i gynnwys yn eich cwrs. Mae ar gael mewn llawer o lyfrgelloedd cyhoeddus.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ddolen uchod i'w brynu ar Amazon. Mae'r clawr meddal ar gael fel arfer am $14. Mae'r fersiwn Kindle ar gael am $11

myplat