ailardystiad

ailardystiad

GWEITHREDU-ardystio Trosolwg

CAMAU GWEITHREDU-Ceritfied Mae angen i Hyfforddwyr adnewyddu eu hardystiad bob dwy flynedd. Ennill eich UCCau gofynnol trwy gyrsiau Cymeradwyaeth Ardystio CAMAU. Ewch i wefan ACTION Board Board https://athleticcertification.org i ddysgu mwy am ofynion cadarnhau.

Credyd Addysg Barhaus

NCCA

GWEITHREDU Ardystio gwneud yn ofynnol i Hyfforddwyr Personol i gael 2.0 CECs. Drwy gydol y Ardystio flwyddyn GWEITHREDU darparu amrywiaeth o oriau cyswllt CEC drwy raglenni hunan-astudio a dosbarthiadau ar-lein. Dylai GWEITHREDU Hyfforddwyr Personol yn manteisio ar o leiaf un o'r rhaglenni hyn bob dau neu dri mis i wella eu sgiliau hyfforddi ac yn rhagori ar y gofynion CEC lleiaf. Bydd pob CECs a geir o fewn y ffrâm amser o ddwy flynedd yn cael eu cymhwyso i'r cais ailardystiad presennol.

Os gwelwch yn dda ewch i'n ailardystio Portal am restr o dros 75 ddosbarthiadau CEC gael eu cynnig gan Ardystio GWEITHREDU a'i bartneriaid.

Am fwy o wybodaeth am y broses-ardystio, os gwelwch yn dda lawrlwytho ein Canllaw-ardystio.