PROFFESIYNOL

DECHRAU

Opsiynau Talu

  • Proffesiynol
  • $149

Nodweddion

  • 18 Dosbarthiadau Ar-lein
  • 12 Efelychu Byd Go Iawn
  • 200 Cwestiwn Arholiad Ymarfer

Taliad Sengl

Aelodaeth Oes Pro Plan. Taliad un-amser. $149

Dewiswch Cynllun

Taliadau Misol

Mae taliadau misol Pro Plan yn ffordd gyfleus o dalu am eich Cynllun ACTION Pro dros amser. Eich taliad cychwynnol yw $34.95 ac yna taliadau misol o $9.99. Bydd eich taliad misol yn parhau cyhyd â bod eich cynllun yn weithredol.

Ac fel bonws teyrngarwch, pan fyddwch chi'n cadw'ch cyfrif yn weithredol am ddwy flynedd, byddwch chi'n cael eich uwchraddio'n awtomatig i'r Cynllun a Ffefrir gan ennill holl fuddion y cynllun Platinwm i chi gan gynnwys ail-ardystio bywyd am ddim ac Ardystiad Maeth Uwch Am Ddim.

Rhaid i gyfanswm y taliadau fod o leiaf $149 cyn canslo'r taliadau misol. Bydd canslo cynnar yn gofyn am ffi terfynu cynnar i ddod â chyfanswm eich tâl i $149.

Dewiswch Cynllun

Rwy'n deall, trwy ddewis yr opsiwn hwn, fy mod yn cytuno i dalu o leiaf $149 i Ardystiad ACTION.