Hyfforddwyr Personol Ardystiedig ACTION

GWEITHREDU Mae gan Hyfforddwyr Personol Ardystiedig y sgiliau angenrheidiol i hyfforddi, addysgu, ac ysgogi cleientiaid ffitrwydd a darparu hyfforddiant personol diogel ac effeithiol. Mae ardystiad fel ACTION-CPT yn dangos dealltwriaeth o'r wybodaeth sylfaenol sy'n angenrheidiol ar gyfer hyfforddwyr personol sy'n gweithio mewn lleoliadau unigol a grŵp.

Bydd ein rhaglen yn eich paratoi i ennill ardystiad ACTION-CPT achrededig NCCA neu ennill y Dystysgrif mewn Hyfforddiant Personol ar-lein.

Dwylo Ar Ddysgu

Dysgwch trwy wneud gyda'n dosbarthiadau fideo ar-lein ac efelychiadau byd go iawn. Dysgwch wrth fynd gyda'n Ap Symudol. Hefyd, rydych chi'n cael gwerslyfr digidol a gwerslyfr corfforol yn cael ei gludo atoch chi.

Dewiswch y Manylion sy'n Gweithio i Chi

Tystysgrif mewn Hyfforddiant Personol

  • Arholiad ar-lein.
  • Wedi'i gynnwys gyda'r cwrs.
  • Yn cynnig ffordd gyfleus i astudio ar gyfer yr arholiad ardystio ACTION-CPT achrededig.

Ardystiad ACTION-CPT achrededig NCCA

  • Arholiad proctored ar-lein.
  • Mae ennill ardystiad yn eich galluogi i ddefnyddio'r teitl Hyfforddwr Personol Ardystiedig ACTION.
  • Lawrlwythwch y Llawlyfr Ymgeiswyr Arholiad yma.
NCCA 10 mlynedd

Gweinyddir yr arholiad ardystio ACTION-CPT trwy Fwrdd Llywodraethu ACTION, corff annibynnol o ACTION LLC, sy'n gwbl gyfrifol am weinyddu a chynnal ACTION-CPT.

Yn ddewisol, gall ymgeiswyr gynnwys gwasanaethau addysgol i baratoi ar gyfer yr arholiad ardystio trwy ddewis o un o'r rhain y cynlluniau bwndelu hyn gan ddechrau ar $99 neu $9.95 y mis.

Gall ymgeiswyr sefyll yr arholiad heb brynu gwasanaethau addysgol. Y ffi gofrestru yw $99 ac mae ffioedd proctor ar-lein yn berthnasol.

Ymwadiad: Nid oes angen defnyddio gwasanaethau addysgol Ardystio ACTION i ennill ardystiad ac nid yw'n gwarantu pasio'r arholiad ACTION-CPT. Mae Tystysgrif ACTION yn cynnig ardystiadau eraill nad ydynt wedi'u hachredu gan NCCA.

Cael Ardystiad

Y System Ddysgu ACTION yn gwneud dysgu yn gyfleus ac yn hawdd gyda'n ap symudol. Mae'r cwrs wedi'i rannu'n ddarnau bach sy'n eich galluogi i ganolbwyntio ar un pwnc ar y tro. Mae dosbarthiadau dan arweiniad hyfforddwr, efelychiadau byd go iawn, a llawer o gwestiynau arholiad ymarfer yn sicrhau eich bod yn barod i basio'r arholiad o'ch dewis.

Lansio eich Gyrfa

System Hyfforddiant Personol ACTION symleiddio pob agwedd ar ddiwrnod hyfforddwr personol sy'n gweithio. Mae ein technoleg yn rhoi profiad gwell i'ch cleientiaid ac yn gwneud eich swydd yn haws.

Yswiriant sy'n Arwain y Diwydiant

Mae cwmnïau yswiriant yn cydnabod gwerth ein safonau addysg a System Hyfforddiant Personol ACTION. Dyna pam rydym wedi negodi cyfraddau sy'n arwain y diwydiant ar gyfer ein hyfforddwyr personol.

Gallwch gael $1 miliwn o sylw gan gwmni Gradd A am ddim ond $162 y flwyddyn!

Bydd yn eich cwmpasu ym mhob man rydych chi'n hyfforddi ... gartref, yn y gampfa, ar-lein, yn yr awyr agored.

Dechrau arni
Maeth Uwch
ardystio
Dysgu mwy
Ymarfer Corff
ardystio
Dysgu mwy